Privacyverklaring

1. Inleiding

ESCIA, Stoofsteeg 47, 2011TE in Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Elly Stroo Cloeck is de privacy-functionaris.

2.Waarom verwerkt ESCIA persoonsgegevens?

ESCIA verwerkt persoonsgegevens om haar diensten en producten te kunnen leveren. Voor ESCIA zijn persoonsgegevens nooit een doel op zichzelf, maar altijd een middel om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

  • ESCIA heeft toestemming ontvangen van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze overeenkomst zal nooit gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar altijd een ander doel hebben.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de uitvoering van de verschillende belastingwetten).
  • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te kunnen -e-mailen om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten producten. Als we elkaar persoonlijk kennen, als we connecties zijn via LinkedIn of als we in het verleden zaken met elkaar hebben gedaan, dus als je opdrachtgever of afnemer bent geweest, gebruik ik je e-mailadres en naam om je de ESCIA nieuwsbrieven te sturen met gratis (maar waardevolle) informatie en inspiratie.

3. Welke gegevens verzamelt ESCIA?

Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen verzamel ik je voornaam, achternaam en emailadres.

Als je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je fysieke adres. Je adres vraag ik om de factuur correct op te kunnen maken en om eventuele fysieke producten toe te kunnen sturen.

De website van ESCIA maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s worden bezocht. De informatie die voor mij wordt geregistreerd (door WordPress), bestaat alleen uit het land van herkomst van het IP-adres en de bezochte pagina’s. Ik kijk ernaar en doe er verder niks mee.

4. Hoe verkrijgt ESCIA persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijg ik de bij 3 genoemde gegevens van jouzelf, als we elkaar ontmoeten, als je je abonneert op mijn website of als je een bestelling bij mij doet. In de overige gevallen gebruik ik de gegevens die jij opneemt in je LinkedIn profiel.

5. Hoe lang bewaart ESCIA persoonsgegevens?

De persoonsgegevens voor bestellingen en facturatie worden 10 jaar bewaard. Voor overige doelen worden ze bewaard zolang als het doel dit vereist.

6. Stelt ESCIA persoonsgegevens beschikbaar aan derden?

ESCIA deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Te denken valt aan het overleggen van facturen aan de Belastingdienst. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Te denken valt aan Mailchimp, waarmee de nieuwsbrieven worden gemaakt.

7. Welke rechten als betrokkene heb je?

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, mee te nemen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot wil ik je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In mijn nieuwsbrieven heb je de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aantekenen’) dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen (uitschrijven). Ook heb je de mogelijkheid om onze connectie op LinkedIn te verbreken.

Je kunt ook te allen tijde een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar elly@escia.nl. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek zich richt en bewijs, als het kan, dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. Ik probeer binnen vier weken op je verzoek te reageren.

8.Hoe beveiligt ESCIA persoonsgegevens?

ESCIA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elly@escia.nl

9. Welke cookies gebruikt de website?

ESCIA gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Profiling

ESCIA doet niet aan het zogenoemde ‘profiling’. Dit is het indelen van mensen in bepaalde groepen om daarmee het gedrag van mensen te voorspellen.

11.Op welke manier kun je met ESCIA in contact komen?

Mail ESCIA via elly@escia.nl

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Haarlem, 28 mei 2018